තුන්වන දිගහැරුම
Comments

  1. මනෝ ගහන එක ඉතින් ලෙඩේ මුල්ම අවදිය තමා බන් . . හෙ හෙ හේ

    ReplyDelete
    Replies
    1. සිරාවටම මචං මනෝ ගහන එක ගති දාගන කසාද බැඳගන ළඟ තියාගන්නවට වඩා . නැද්ද හා..?

      Delete

Post a Comment